iJET Vol 12, No 09 (2017) International Journal of Emerging Technologies in Learning

Hoy traemos a este espacio el último número de iJET International Journal of Emerging Technologies in Learning

Vol 12, No 09 (2017)

Table of Contents

Papers

Yujia Ren, Xia Jiang, Siyuan Tang
pp. 4-16
Zhuo Li
pp. 17-27
Hong Li
pp. 28-40
Bingzhuan Peng
pp. 41-50
Rong Niu, Zhu Zhang
pp. 51-61
Haiwei Fu
pp. 62-72
Fanglin Wang
pp. 73-84
Ben Niu, Fatao Wang, Aili Qi
pp. 85-94
Yingbao Zhou
pp. 95-104
Jing Li
pp. 105-116
Mingying Lou
pp. 117-129
Fan Wang, Yanli Wang, Xia Hu
pp. 130-144
Zhen Li
pp. 145-155
Shanshan Wang
pp. 156-167

Short Papers

Xueyi Li, Lirong Wan, Xin Zhang
pp. 168-176(leer más...) Fuente: [ iJET ]

Comentarios