Vol 12, No 07 (2017) iJET International Journal of Emerging Technologies in LearningHoy traemos a este espacio el último número de iJET International Journal of Emerging Technologies in Learning 

Vol 12, No 07 (2017)

Table of Contents

Papers

Xiaopeng Jing
pp. 4-16
Kai Zhao, Qingxue Yang, Xinming Ma
pp. 17-31
Sasa Zhu
pp. 32-43
Lili Liu
pp. 44-55
Caiyun Gao, Jingyan Wang
pp. 56-67
Pan Li, Chunyan Li
pp. 68-78
Youguo Shi, Shuqin Chen, Haitao Wang
pp. 79-89
Qiong Wang
pp. 90-100
Haiou Wang
pp. 101-111
Xueyi Li, Junying Wei, Shuhui Ding, Quanwei Wang
pp. 112-123
Tian Tao, Zou Nengfeng, Jiang Jiyu, Xu Xiaochun
pp. 124-135
Xueyi Li, Shuhui Ding, Junying Wei, Quanwei Wang
pp. 136-145
Hongwei Yue, Ken Cai, Yibin Yu, Yihong He, Yingying Jin
pp. 146-157
Lizheng Zhang, Fatao Wang, Aili Qi
pp. 158-169
Wang Lin
pp. 170-181


(leer más...) Fuente: [ iJET]

Comentarios