Vol 11, No 08 (2016) International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)

Hoy traemos a este espacio el último número, recién salido de iJET , concretamente su Vol 11, No 08 (2016) International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)

Vol 11, No 08 (2016)

Table of Contents

Papers

Jian Wang
pp. 4-8
Haiqing Hu
pp. 9-15
Haifeng Hu, Junhui Zheng
pp. 16-21
Xinming Han
pp. 22-26
Chuanfu Hu
pp. 27-32
Tao Guo, Qijian Jia
pp. 33-39
Zuhua Guo, Lixin Xu
pp. 40-46
Meng Xu, Kang Lv, Xinwen Bi
pp. 47-53
Huiping Guo, Lin Zhu, Fengxin Yan
pp. 54-58
Shaohua Shi
pp. 59-64
Xin Zhao, Shuang Gu, Shanshan Yu, Mingli Gao
pp. 65-70
Jingfang Wu
pp. 71-77


(leer más...) Fuente: [ iJET]

Comentarios